Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nhạc sĩ An Thuyên
DaituongVoNguyenGiap
(TBTCO) - Thiếu tướng – Nhạc sĩ An Thuyên đến thăm, chia sẻ với Trung tướng Phạm Hồng Cư tiếng hát - tiếng lòng ông vừa sáng tác “Trời đất yêu thương, khóc cho dân tộc khuất xa một người…”.