Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhận giấy phép
1
(TBTCO) - Công ty liên doanh quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF (quỹ VCBF-BCF). Ngày giao dịch đầu tiên của quỹ là ngày 3/9/2014.