Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhận lực sau tết
doanh nghiep Đồng Nai
(TBTCO) - Ngày 23/2 (mồng 5 Tết), nhiều doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai đã bắt đầu sản xuất trở lại sau những ngày nghỉ Tết. Dù là ngày sản xuất đầu năm, song tại các công ty, từ 80% - 95% công nhân đã trở lại làm việc.