Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhân sự
BT
(TBTCO) - Sáng 12/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm 3 nhân sự mới của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
NTH
(TBTCO) - Chiều ngày 9/11, ngay sau khi Quốc hội kết thúc phiên họp tại Hội trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiến hành phiên họp thứ 50 để kịp thời xem xét, cho ý kiến về một số nội dung Chính phủ dự kiến sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
ông Tuấn
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn được phân công làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.
bế mạc
(TBTCO) - Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào trưa 9/10.
hn
(TBTCO) - Kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII rất tốt đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thống nhất rất cao với đề xuất của Bộ Chính trị.
TBT
(TBTCO) - Ngày 8/10 là ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
đhđ
(TBTCO) - Theo kế hoạch, trong tuần từ 11-18/10, sẽ có thêm nhiều tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ, trong đó có Bạc Liêu, Bắc Giang, Bình Định, Điện Biên, Phú Yên, Quảng Nam, Sóc Trăng, Trà Vinh và một số địa phương khác.
dhd
(TBTCO) - Việc tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là một trong những nội dung quan trọng được Trung ương xem xét, thảo luận tại Hội nghị Trung ương 13, khóa XII.
TBT
(TBTCO) - Việc tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương đã được các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, cơ bản bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, hướng dẫn của Tiểu ban Nhân sự.