Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhập cư Châu Âu
Dân nhập cư từ EU mang lại 32 tỷ USD cho kinh tế Anh
(TBTCO) - Người dân nhập cư từ châu Âu vào Anh Quốc trong vòng một thập kỷ qua đã nộp 20 tỷ bảng (32 tỷ USD) tiền thuế, nhiều hơn phúc lợi nhận được từ Chính phủ nước này, theo một nghiên cứu của Viện Đại Học London.