Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Đà nẵng
(TBTCO) - Nhờ các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, Cục Hải quan Đà Nẵng đã thu thuế xuất nhập khẩu đạt hơn 1.482 tỷ đồng, đạt 41,8% chỉ tiêu được giao.
st
(TBTCO) - Bộ Công thương cho hay, từ ngày 21/4/2021, EU sẽ thay đổi cách tiếp cận kiểm soát thực phẩm hỗn hợp nhập khẩu từ bên ngoài khối liên minh này. Doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý thực hiện theo quy định.
Cán bộ Hải quan Hà Nội kiểm tra thực tế lô hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.
(TBTCVN) - Tổng cục Hải quan đã hoàn thiện dự thảo nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để trình Bộ Tài chính trình Chính phủ.
Cán bộ hải quan lấy mẫu kiểm định lô hàng nhập khẩu.
(TBTCVN) - Cục Kiểm định Hải quan đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện quy trình phân tích để phân loại, phân tích kiểm định hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nhằm triển khai có hiệu quả Thông tư 17/2021/TT-BTC, sớm trình của Tổng cục Hải quan xem xét, ký ban hành...
Hải Phòng
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan Hải Phòng, nhờ thực hiện hiệu quả các biện pháp chống dịch Covid-19 và tình hình xuất nhập khẩu khả quan, các mặt hàng nhập khẩu có thuế suất cao gia tăng, giúp số thu thuế của đơn vị tăng gần 11% so với cùng kỳ.
Kiểm tra mẫu hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Kiểm định Hải quan 3.
(TBTCVN) -Việc trao thẩm quyền ký ban hành thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu cho lãnh đạo Cục Kiểm định hải quan và các chi cục kiểm định, trong Thông tư 17/2021/TT-BTC (thay thế Thông tư 14/2015/TT-BTC) được xem là thay đổi lớn trong quy định về kiểm tra chuyên ngành.
hai quan tphcm
(TBTCO) - Thông tư 17/2021/TT-BTC thay thế Thông tư 14/2015/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành quy định về kiểm tra chuyên ngành hàng hoá xuất nhập khẩu có 5 nhóm vấn đề cần lưu ý liên quan đến hồ sơ yêu cầu, mẫu hàng hóa, thẩm quyền ban hành kết quả, thời hạn ban hành và biểu mẫu hồ sơ.
Tổng cục Hải quan triển khai Trạm Kiểm dịch di động phục vụ công tác kiểm tra hàng hóa
(TBTCVN) - Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC là bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, sẽ mang lại lợi ích cho cả cơ quan hải quan và doanh nghiệp
hải quan
(TBTCO)- Ngày 9/4, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, có hiệu lực từ 25/4/2021.