Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhập khẩu 2-3 tấn vải thiều
thuong hieu vai
(TBTCO) - Ông Ngô Minh Đường, Tổng Giám đốc Công ty Thanh Bình Jeune, cho biết lô vải thiều đầu tiên gần 600kg đến Pháp ngày 4/6 đã được bán hết trong vòng chưa đầy ba ngày. Lô thứ hai có trọng lượng tương đương đến sau một tuần hiện đang được tiêu thụ rất tốt.