Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhật bản đầu tư vào Việt Nam
DN nhật bản
(TBTCO) - Theo khảo sát của Teikoku Databank, công ty chuyên thu thập thông tin từ các doanh nghiệp Nhật Bản, 10,9% số doanh nghiệp nước này coi Việt Nam là cơ sở sản xuất quan trọng nhất tại nước ngoài. Tỷ lệ lựa chọn Trung Quốc là 6,9%.
JETRO
(TBTCO) - 70% doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục có kế hoạch mở rộng kinh doanh và tỷ lệ này cao hơn so với nhiều nước khác và coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng.