Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhật thực hình khuyên
mặt trăng
(TBTCO) - Trong tháng 6 này, người yêu thiên văn có cơ hội được chứng kiến hiện tượng nguyệt thực nửa tối khiến Mặt trăng chuyển màu đỏ nhạt và hiện tượng nhật thực hình khuyên rất hiếm gặp.
nhat thuc
(TBTCO) - Vào ngày 26/12, Mặt trăng sẽ đi vào giữa Trái đất và Mặt trời, tạo ra nhật thực hình khuyên có thể quan sát ở nhiều quốc gia.