Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa NHCSXH
nh
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
ngân hàng chính sách
(TBTCO) - Trong quý I/2019, tổng doanh số cho vay của NHCSXH đạt 19.171 tỷ đồng, tăng 3.026 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018 với gần 567.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.
(TBTCO) - Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) cho biết trong 9 tháng đầu năm 2018, doanh số cho vay của đơn vị đạt gần 50.000 tỷ đồng với hơn 1,7 triệu lượt người nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn.
Thủ tướng chủ trì hội nghị tổng kết 15 năm tín dụng chính sách
(TBTCO) - Chiều 16/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội, một trụ cột của hệ thống chính sách giảm nghèo.
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) vừa huy động thành công 600 tỷ đồng/1.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh. Lãi suất giữ nguyên ở hai kỳ hạn 5, 10 năm và giảm 9 điểm ở kỳ hạn 15 năm.
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) vừa huy động thành công 920 tỷ đồng/1.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh. Lãi suất trúng thầu giảm khá mạnh ở tất cả các kỳ hạn trúng thầu.
vốn vay cho người nghèo
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
tp
(TBTCO) - Đến hết 31/12/2016, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đạt trên 157 nghìn tỷ đồng với hơn 6.784 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn.
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Ngày 3/10/2016, Ngân hàng Chính sách xã hội đã huy động thành công 50 tỷ đồng/1.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh. Lãi suất trúng thầu giảm 10 điểm cơ bản. Như vậy, tỷ lệ trúng thầu của phiên huy động này rất thấp, chỉ đạt 5% tổng khối lượng gọi thầu.