Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhiệm vụ quy hoạch sử dụng vốn đầu tư công
dự án
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, các nhiệm vụ quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư công phải được báo cáo tổng hợp theo quy định tại Thông tư số 82/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN, vốn trái phiếu chính phủ.