Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhiệm vụ trọng tâm 2015
chinh phu
(TBTCO) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có Công điện gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Tại Công điện này, Thủ tướng đã lưu ý triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.