Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhiệt điện phả lại
năng lượng
(TBTCO) - Doanh nghiệp (DN) tiết kiệm năng lượng là mô hình mới nhưng giầu tiềm năng phát triển tại Việt Nam. Phát triển hoạt động của các DN này sẽ mang lại nhiều lợi ích của khách hàng và cho xã hội. Tuy nhiên, hiện các DN này vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn cần tháo gỡ.
pl
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Hải Dương vừa công bố mức xử phạt hành chính và truy thu thuế đối với Công ty CP nhiệt điện Phả Lại (mã Ck PPC).
ppc
(TBTCO) - Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) hiện có tổng công suất là 1.040 MW, gồm nhà máy 1 hoàn thành năm 1986 với công suất 440 MW và nhà máy 2 với công suất 600MW.
(TBTCO) - Đó là số thu tính đến hết tháng 10 do ngành thuế Hải Dương quản lý, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Trong tổng số thuế nội địa đã thu như trên, nếu trừ tiền sử dụng đất, tổng thu nội địa của Cục thuế Hải Dương đạt 3.972 tỷ đồng, bằng 91,8% dự toán, tăng 30,7%.