Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm
hh
(TBTCO) - Nhiều hoạt động kỷ niệm thể hiện sự tôn vinh, biết ơn của Đảng, Nhà nước ta, của các tầng lớp nhân dân đối với đồng chí Nguyễn Văn Linh sẽ diễn ra vào cuối tháng 6, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915- 1/7/2015).