Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhiều mặt hàng
phân loại hàng hóa
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã có công văn 11310/TCHQ-TXNK yêu cầu các đơn vị hải quan từ tháng 12/2016 không cần lẫy mẫu để phân tích, phân loại đối với nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Nhiều nhóm hàng xuất khẩu (XK) như linh kiện điện tử, dệt may, thủy sản... tăng mạnh là tín hiệu đáng mừng đối với nền kinh tế hiện nay. Thông tin này vừa được Tổng cục Hải quan thống kê trong 7 tháng của năm 2013.
(TBTCO) - Câu chuyện "bán phá giá" vẫn là nguyên cớ gây kiện tụng, khốn đốn cho nhiều mặt hàng vốn là thế mạnh của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, tại thị trường nội địa, việc "phá giá" đã được một số chủ hàng sử dụng làm một chiêu để câu khách.