Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng mạnh
(TBTCO) - Nhiều nhóm hàng xuất khẩu (XK) như linh kiện điện tử, dệt may, thủy sản... tăng mạnh là tín hiệu đáng mừng đối với nền kinh tế hiện nay. Thông tin này vừa được Tổng cục Hải quan thống kê trong 7 tháng của năm 2013.