Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa NHTM
nh
(TBTCVN) - Việc nới “room” tín dụng cho một loạt ngân hàng (NH) sẽ tác động tích cực trong việc giúp các NH có thể đẩy mạnh cung cấp vốn phục vụ cho phục hồi tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cần phải đảm bảo hài hòa mục tiêu kiểm soát lạm phát, hạn chế dòng tiền đổ vào các kênh đầu tư nhiều rủi ro...
kb
(TBTCVN) - Sau khi phối hợp thu với 5 ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước, vừa qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ký thỏa thuận phối hợp thu ngân sách và thanh toán song phương điện tử với 4 NHTM cổ phần.
nh
(TBTCVN) - Theo các chuyên gia, việc điều chỉnh giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro (TLDPRR) về mặt lý thuyết sẽ góp phần giảm chi phí cho các ngân hàng thương mại (NHTM), từ đó các ngân hàng (NH) có thêm điều kiện để giảm lãi suất cho vay.
nh
(TBTCVN) - Nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) đã công bố các gói hỗ trợ tín dụng ưu đãi đối với khách hàng chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19.
agbank
(TBTCVN) - Trong suốt 32 năm phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) không ngừng nỗ lực, vừa làm tròn nhiệm vụ chính trị của ngân hàng thương mại (NHTM) được Đảng, Chính phủ tin tưởng giao phó, vừa kinh doanh an toàn, hiệu quả hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn...
nh
(TBTCVN) - Hiện có khoảng 1/2 số ngân hàng thương mại (NHTM) đáp ứng yêu cầu của Thông tư 41 về tỷ lệ an toàn vốn. Vì vậy, năm 2020 vấn đề tăng vốn, tái cơ cấu vốn tiếp tục là vấn đề nóng với nhiều ngân hàng (NH). Đây là quan điểm của chuyên gia tài chính – NH Nguyễn Trí Hiếu với phóng viên TBTCVN.
Năm 2020 KBNN mở rộng mạng lưới tài khoản chuyên thu, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.
(TBTCVN) - Năm 2019 đặt dấu ấn với nhiều cải cách trong quản lý ngân quỹ. Việc hình thành một tài khoản duy nhất đã tiết kiệm cho ngân sách trung ương và địa phương hàng nghìn tỷ đồng.
nh
(TBTCVN) - Thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ, với lực lượng cán bộ hùng hậu gần 40.000 người, Agribank tin tưởng rằng sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược tăng trưởng xanh phát triển bền vừng, "vì tương lai xanh".
NH
(TBTCVN) - Mặt bằng lãi suất huy động liên tục tăng trong những tháng gần đây cho thấy các ngân hàng đang có nhu cầu vốn lớn. Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm lại đang chậm lại đáng kể so với cùng kỳ năm trước.