Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nhu cầu năng lượng
dau
(TBTCO) - Các công ty năng lượng hàng đầu thế giới đã ghi nhận mức lợi nhuận khổng lồ trong năm 2018 nhờ giá dầu tăng cao hơn và việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động chi tiêu.
dien
(TBTCO) - Tăng cường sử dụng năng lượng hiệu quả, mở rộng các nguồn năng lượng tái tạo và tăng cường trao đổi điện trong khu vực có thể giúp Việt Nam đáp ứng nhu cầu tăng trưởng điện từ 7 đến 10% mỗi năm cho tới năm 2030. Việt Nam cũng cần cơ cấu nguồn điện đa dạng hơn.