Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhu cầu trái phiếu
(TBTCO) - Tuần 9-13/12, nguồn cung duy trì ổn định với 2.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ và 2.750 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh. Nhu cầu tốt khi thanh khoản hệ thống dự báo ở mức dồi dào và chi phí vốn thấp. Lãi suất trái phiếu do đó tiếp tục giảm 5-15 điểm tại kỳ hạn ngắn từ 1-3 năm.
(TBTCO) - Mặt bằng chi phí vốn được dự báo tiếp tục giảm nhẹ trong tuần cuối tháng, kết hợp với kỳ vọng lạm phát trong năm 2013 được kỳ vọng có thể dừng ở mức 6,2-6,3%/năm sẽ tiếp tục là động lực khiến nhu cầu đầu tư trái phiếu chính phủ được cải thiện.