Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhựa bình minh
bld
(TBTCO) - Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) và Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh vừa chính thức nghiệm thu dự án “Triển khai hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng CX - SAP”.
bmp
BMP chia cổ tức 20%14:43 | 18/12/2016
(TBTCO) - Ngày 3/1/2017 tới, CtyCP Nhựa Bình Minh (mã Ck BMP) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%.
bmp
(TBTCO) - CtyCP Nhựa Bình Minh (mã Ck BMP) vừa phát đi thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/5 để thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 45%. Thời gian thực hiện dự kiến là ngày 10/6.