Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa những con số kỷ lục về tiền
SVĐ Manaos
(TBTCO) - Đêm 12 rạng sáng ngày 13/6, World Cup 2014 sẽ chính thức khai mạc tại bang Sao Paulo, Brazil. Đây được coi là kỳ World Cup xác lập những kỷ lục mới về tiền thưởng, tiền tài trợ, tiền chi phí tổ chức…