Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Niall Booker
Niall Booker
(TBTCO) - Niall Booker, Giám đốc điều hành của ngân hàng Co-op đã được trả 1,7 triệu bảng Anh năm 2013 và sẽ được trả thêm 2,9 triệu bảng Anh năm nay miễn là ông có thể khiến cho ngân hàng đang gặp nhiều rắc rối này hồi phục trở lại.