Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa niềm tin của doanh nghiệp vào sự phục hồi kinh tế
(TBTCO) - Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Đình Tấn - Cục trưởng Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh khi trao đổi với PV TBTCVN về nỗ lực của đơn vị trong năm 2013 cũng như chương trình hành động năm 2014...