Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa niêm yết đường vòng
(TBTCVN) - Thông tư số 73/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/7 tới và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) hợp nhất, sáp nhập với các đơn vị khác trên thị trường chứng khoán.