Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa niên vụ 2015
Điều thô
(TBTCO) - Liên quan đến nhập khẩu điều thô, Hiệp Hội điều Việt Nam (Vinacas) vừa khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam nên thận trọng khi tìm đối tác mua bán cũng như chất lượng sản phẩm điều thô tại Bờ Biển Ngà.