Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa niên vụ đường 2014
(TBTCO) - Tổng cung đường năm 2014 dự kiến khoảng 1,877 triệu tấn, tổng cầu khoảng 1,4 triệu tấn. Nguồn dư cung so với cầu khoảng 477.000 tấn. Dự báo giá đường trong nước thời gian tới có xu hướng ổn định do nguồn cung đường tiếp tục dồi dào.