Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nợ chính phủ
Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
(TBTCO) - Năm 2018, các chỉ tiêu an toàn nợ công đảm bảo trong giới hạn được Quốc hội cho phép, thấp hơn các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết 01/2018/NQ-CP, cũng như thấp hơn chỉ tiêu dự kiến trong kế hoạch tài chính trung hạn.
noi
(TBTCVN) - Cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công nhằm bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính.
nợ công
(TBTCO) - Cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công nhằm bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính. Ông Trương Hùng Long – Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) đã chia sẻ xung quanh vấn đề này.
NHNN
(TBTCO) - Nợ nước ngoài của Chính phủ giảm dần, tuy nhiên nợ nước ngoài của khu vực DN đang tăng nhanh. Theo quy định, nợ của DN do DN tự vay, tự trả. Chính phủ đã chỉ đạo NHNN đề xuất giải pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động vay nước ngoài của DN, đảm bảo nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn.
nợ công
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia tại Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính.
Nợ công, nợ chính phủ năm 2016 và dự kiến năm 2017 vẫn nằm trong giới hạn Quốc hội cho phép.
(TBTCVN) - Công tác quản lý, điều hành ngân sách và nợ công chặt chẽ, hiệu quả luôn được cử tri cả nước quan tâm. Đây cũng là mục tiêu nhiều năm nay Bộ Tài chính kiên trì điều hành.
nợ công
(TBTCO) - Theo ước tính của Bộ Tài chính, tỷ lệ nợ công của Việt Nam so với GDP đến hết tháng 4/2018 vào khoảng 55,9%; nợ chính phủ so với GDP khoảng 47,5%; nợ được bảo lãnh chính phủ so với GDP khoảng 7,9% (hạ 1,1% so với thời điểm 31/12/2017); nợ chính quyền địa phương so với GDP khoảng 0,5%.
vay no
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 437/QĐ-TTg về việc kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018.
bộ trưởng đinh tiến dũng
(TBTCO) - Chiều ngày 6/11, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới (WB) - bà Victoria KwaKwa.