Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nợ chính quyền địa phương
Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
(TBTCO) - Năm 2018, các chỉ tiêu an toàn nợ công đảm bảo trong giới hạn được Quốc hội cho phép, thấp hơn các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết 01/2018/NQ-CP, cũng như thấp hơn chỉ tiêu dự kiến trong kế hoạch tài chính trung hạn.
nợ công
(TBTCO) - Cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công nhằm bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính. Ông Trương Hùng Long – Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) đã chia sẻ xung quanh vấn đề này.
trái phiếu
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương, trong đó phát hành trái phiếu được quy định là một trong những hình thức vay của chính quyền địa phương.
nợ công
(TBTCO) - Theo ước tính của Bộ Tài chính, tỷ lệ nợ công của Việt Nam so với GDP đến hết tháng 4/2018 vào khoảng 55,9%; nợ chính phủ so với GDP khoảng 47,5%; nợ được bảo lãnh chính phủ so với GDP khoảng 7,9% (hạ 1,1% so với thời điểm 31/12/2017); nợ chính quyền địa phương so với GDP khoảng 0,5%.
quản lý nợ công
(TBTCO) - Để kiểm soát được nợ công trong trần nợ ở mức 65% GDP, rất cần phối hợp, xây dựng ngay kịch bản kiểm soát từng khoản nợ phát sinh vào trong nợ công, vì thực tế còn nhiều khoản nợ phát sinh ngay trong quá trình điều hành.