Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nợ đọng vốn đầu tư
trang 6
(TBTCVN) - Tồn đọng nợ tạm ứng vốn trong đầu tư xây dựng cơ bản luôn làm cho việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) gặp khó khăn và giảm hiệu quả vốn đầu tư.
trang 6
(TBTCVN) - Đầu tư dàn trải, không tập trung, quy hoạch treo, các nhà thầu không chủ động được vốn, dẫn đến công trình bị kéo dài, không có khối lượng để thanh toán... là những nguyên nhân dẫn đến nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB).
nợ đọng xây dựng cơ bản
(TBTCO) - Kho bạc nhà nước (KBNN) Thanh Hóa, từ nhiều năm nay, đã thực hiện tốt việc thu hồi nợ đọng tạm ứng vốn trong xây dựng cơ bản (XDCB) giúp cho việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo an toàn, chặt chẽ.