Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nợ khó thu
thu nợ thuế
(TBTCO) - Bà Lê Thị Hồng Lĩnh – Phó Cục trưởng Cục Thuế Vĩnh Long, vừa ký thông báo công khai danh sách 80 doanh nghiệp nợ đọng trên 231,5 tỷ đồng tiền thuế trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
Thuế HP
(TBTCO) - Hải Phòng là một trong những địa phương có số nợ thuế thuộc top đầu cả nước. Để giải quyết nợ thuế, nhất là nợ khó thu, Cục Thuế Hải Phòng đã có nhiều kiến nghị, nhất là đối với nhóm kinh tế đặc thù.