Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nỗ lực thu ngân sách
TCHQ
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, tính đến 8/11/2017, toàn ngành đã nỗ lực thu ngân sách đạt khoảng 240.560 tỷ đồng, bằng 84,41% dự toán, đạt 81,55% chỉ tiêu phấn đấu.
Lạng Sơn
(TBTCO) - Thống kê đến đầu tháng 7/2017, Hải quan Lạng Sơn thu nộp ngân sách trên 2.000 tỷ đồng, giảm 20,1% so với cùng kỳ… Số thu của đơn vị giảm có nguyên nhân khách quan.
hp hp
(TBTCO) - Tính đến ngày 20/6, Cục Hải quan Hải Phòng đã thu ngân sách đạt 25.310 tỷ đồng, bằng 42,9% dự toán năm 2017.
HQ an giang
(TBTCO) - Năm 2016, Hải quan An Giang đã nỗ lực thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) đạt 131,4 tỷ đồng, đạt 125% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, vượt chỉ tiêu phấn đấu được Tổng cục Hải quan giao 130 tỷ đồng.
hải quan hải phòng
(TBTCO) - Tính đến hết quý 1, Cục Hải quan Hải Phòng đã thu nộp ngân sách đạt 9.600 tỷ đồng, bằng 19,8% dự toán năm 2016. Công tác thu hồi nợ thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra sau thông quan cũng đạt kết quả tích cực.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Chỉ thị số 1055/CT-TCHQ về việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016, với chỉ tiêu phấn đầu đạt 276.000 tỷ đồng, vượt 2,2% dự toán được giao…
hải quan hà nội
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 24/12, số thu ngân sách của toàn ngành đạt khoảng hơn 252.462 tỷ đồng, đạt 97,1% chỉ tiêu thu đề ra. Toàn ngành đang nỗ lực từng ngày, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2015 (260.000 tỷ đồng)...
hải quan hải phòng
(TBTCO) - Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, đơn vị đã phát động phong trào thi đua 30 ngày nước rút đến 31/12/2015 với nội dung tập thể cán bộ công chức tập trung cao độ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2015.