Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nỗ lực thu NS
(TBTCO) - Năm 2013, Cục Thuế Hà Nam được giao dự toán thu ngân sách (NS) là 2.158 tỷ đồng, tăng 28,6% so với năm 2012. Đối với một địa phương như Hà Nam chủ yếu tập trung các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NS còn đứng trước nhiều thách thức, đòi hỏi nỗ lực rất lớn.