Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nợ nước ngoài
quản lý nợ công
(TBTCO) - Các tháng còn lại của năm 2019, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh giải ngân vốn vay; tiếp tục quản lý chặt chẽ vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh chính phủ; chuẩn bị dự toán ngân sách năm 2020, trong đó có kế hoạch về vốn vay ODA, vay ưu đãi.
nợ công, quản lý nợ công
(TBTCO) - Nợ công đã được quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn. Các mức dư nợ đều thấp hơn quy định trong kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Việc trả nợ nước ngoài của Chính phủ nằm trong mức được phê duyệt.
trả nợ nước ngoài
(TBTCO) - Tính đến 23/4, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ (TPCP) đã phát hành là 83.919,5 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm 2019, Chính phủ đã trả nợ khoảng 113.626 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 96.307 tỷ đồng; trả nợ nước ngoài khoảng 17.319 tỷ đồng.
quản lý nợ
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (QLN&TCĐN) - Bộ Tài chính, trong 2 tháng đầu năm 2019, Chính phủ Việt Nam chưa thực hiện ký kết hiệp định vay vốn nước ngoài nào; đồng thời 120,55 triệu USD nguồn vốn ODA, ưu đãi (khoảng 2.531 tỷ đồng) đã được giải ngân.
Ngay từ khâu đàm phán vay sẽ phải kiểm soát chặt chẽ khi đi vay nợ nước ngoài.
(TBTCVN) - Từ đầu năm 2019, Việt Nam sẽ không còn được vay ưu đãi từ các định chế tài chính nước ngoài, chỉ còn các khoản vay với điều kiện thị trường, lãi suất thả nổi, thời hạn vay không dài, vì vậy, ngay từ khâu đàm phán vay sẽ phải kiểm soát chặt chẽ.
NHNN
(TBTCO) - Nợ nước ngoài của Chính phủ giảm dần, tuy nhiên nợ nước ngoài của khu vực DN đang tăng nhanh. Theo quy định, nợ của DN do DN tự vay, tự trả. Chính phủ đã chỉ đạo NHNN đề xuất giải pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động vay nước ngoài của DN, đảm bảo nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn.
cuba
(TBTCO) - Cuba vừa tiến hành thanh toán đợt 3 khoản nợ 2,6 tỷ USD với 14 nước phương Tây trong Câu lạc bộ Paris, đồng thời ký kết 10 thỏa thuận đầu tư như một phần của gói tái cơ cấu nợ đầu tiên từ năm 1959.
no cong
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 74/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh chính phủ.
no cong
(TBTCO) - Báo cáo thông tin về nợ công hàng năm được tính từ ngày 1/1 đến ngày 31/12. Các đơn vị gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 15/2 của năm sau.