Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nợ phí bảo hiểm
thông tư 194
(TBTCO) - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính vừa tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư 194/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính; tọa đàm sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2007/NĐ-CP, Nghị định 46/2007/NĐ-CP.
nợ phí bảo hiểm
(TBTCO) - Trong cuộc cạnh tranh giành thị phần và tăng doanh thu, không ít doanh nghiệp (DN) bảo hiểm phi nhân thọ đã cho khách hàng nợ phí và từ đó phát sinh nhiều rủi ro, tranh chấp khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.