Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nợ thuế nội địa
tay ninh
(TBTCO) - Theo Cục Thuế Tây Ninh, tổng số nợ thuế đến trên toàn địa bàn tính đến thời điểm 31/3/2021 là 301,4 tỷ đồng, giảm 50,9 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 2/2021 và giảm 295,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, tương đương giảm 49,5%.
thue tphcm
(TBTCO) - Dù ngành Thuế đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, nhưng tổng nợ thuế nội địa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh vẫn tăng thêm 25,03% sau 11 tháng năm nay, lên 12.285 tỷ đồng.
thue tphcm
(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thu được 5.879 tỷ đồng nợ thuế của năm 2018 chuyển sang, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ được 3.410 tỷ đồng và bằng biện pháp cưỡng chế là 2.469 tỷ đồng.
dat
(TBTCVN) - Tổng nợ thuế nội địa tại TP. Hồ Chí Minh sau 10 tháng của năm nay đã tăng thêm 25,34% so với thời điểm đầu năm. Đây là mức tăng cao hơn trung bình hàng năm.