Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nợ thuế quá hạn
hải quan quảng ninh
(TBTCO) - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã có đề nghị một số sở kế hoạch và đầu tư thực hiện biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) đối với 63 doanh nghiệp (DN)/tổng số 70 DN nợ thuế quá hạn…
pv oil
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thường xuyên kiểm tra các tờ khai của Công ty PV Oil.
Tong cuc hai quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo như vậy, tại công văn đôn đốc các cục hải quan địa phương đẩy mạnh công tác thu hồi nợ thuế, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thu hồi nợ thuế, từ nay đến cuối năm.