Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nợ xấu giảm
Giảm lãi suất cho vay
(TBTCO) - Việc xử lý các vấn đề mang tính cấu trúc của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM), trong đó có nợ xấu và cơ cấu lại hệ thống sẽ có ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất tín dụng. Do đó, mục tiêu cắt giảm lãi suất cho vay đang gặp phải một “trở lực” rất lớn là nợ xấu.
Thủ tướng
(TBTCO) - Sáng 20/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội năm 2015 và 5 năm 2011 - 2015. Theo báo cáo của Thủ tướng, trong số 26 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 9 chỉ tiêu không đạt...
NCB
(TBTCO) - Được NHNN chấp thuận phương án tự tái cấu trúc từ tháng 6/2013, với quyết tâm chủ động tái cấu trúc toàn diện, năm 2014, NCB đạt nhiều kết quả khả quan. Hầu hết chỉ số tài chính năm 2014 đều tăng trưởng trên 23% so với năm 2013, riêng tỷ lệ nợ xấu giảm trên 58% so với tổng nợ xấu.