Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nobel Văn học 2015
sách
(TBTCO) - Nhà xuất bản (NXB) Phụ nữ Việt Nam sẽ bán bộ sách “Mộng giới” và bán đấu giá 3 cuốn sách của nữ văn sĩ đạt giải Nobel Văn học 2015 để gây quỹ sinh kế ủng hộ phụ nữ miền Trung chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.