Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nới room
room ngoại
(TBTCO) - Với những quy định mới về room ngoại, khi có hiệu lực sẽ là một tiêu chí rất quan trọng, góp phần đẩy nhanh hơn quyết định nâng hạng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam của các tổ chức đầu tư quốc tế. Đây là mục tiêu chung của cả thị trường đang hướng đến và đặt kỳ vọng lớn.
nới room ngoại
(TBTCO) - Nới room ngoại là việc làm cần thiết, không chỉ giúp gỡ nút thắt trong quá trình nâng hạng thị trường mà còn giúp thị trường chứng khoán Việt Nam tiến sát hơn đến các chuẩn mực của quốc tế, từ đó thu hút thêm dòng vốn ngoại đổ vào thị trường.
nh
(TBTCVN) - Việc nới “room” tín dụng cho một loạt ngân hàng (NH) sẽ tác động tích cực trong việc giúp các NH có thể đẩy mạnh cung cấp vốn phục vụ cho phục hồi tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cần phải đảm bảo hài hòa mục tiêu kiểm soát lạm phát, hạn chế dòng tiền đổ vào các kênh đầu tư nhiều rủi ro...
Gấp rút “nới room” để gia tăng dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam
(TBTCO) - Tại Hội thảo "Tăng cường tiếp cận thị trường vốn Việt Nam" vừa được tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng, mặc dù có nhiều kết quả tích cực, nhưng việc thu hút vốn ngoại vẫn chưa như mong đợi do vấn đề “nới room” còn rào cản. Do vậy, để tăng cường việc tiếp cận thị trường vốn Việt Nam, cần sự hỗ trợ, phối hợp của nhiều đơn vị, bộ, ngành liên quan.
nới room ngoại
(TBTCO) - Mặc dù đã có nhiều kết quả tích cực, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài chưa thực sự hiệu quả như mong đợi do vấn đề “nới room” có rào cản. Do vậy, để tăng cường việc tiếp cận thị trường vốn Việt Nam, cần sự hỗ trợ, phối hợp của nhiều đơn vị, bộ, ngành liên quan.
ki
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (mã Ck KDC) vừa thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại mã chứng khoán KDC từ 49% lên 100%, theo sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
NTH
(TBTCO) - Bình luận về câu chuyện nới room tín dụng, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho rằng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nên xem xét nới room tín dụng cho một số trường hợp ngân hàng hoạt động lành mạnh, với những tiêu chí xét duyệt công khai, minh bạch.
dhg
(TBTCO) - Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (mã Ck DHG) vừa công bố thông tin về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty lên 100%.
cổ phần hóa DNNN
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 58/2016/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020.