Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nới room thêm 1% từ đầu tháng 5
vũ viết ngoạn
(TBTCO) - "Việc có điều chỉnh tỷ giá tiếp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của người điều hành chính sách". Đại biểu Vũ Viết Ngoạn (Khánh Hòa), Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết khi trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, sáng 26/5.