Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nông nghiệp
ông trịnh ngọc khánh
(TBTCO) - Nhờ hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả, lũy kế 7 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đạt 8.200 tỷ đồng.
Nghề
(TBTCO) - Ngân sách nhà nước hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn là một hướng đi đã phát huy hiệu quả. Các ngành, địa phương đã xác định đào tạo nghề là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao trình độ sản xuất của người nông dân, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Chè
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách tín dụng đối với các ngành, lĩnh vực, trong đó có đối tượng thụ hưởng là các hợp tác xã nông nghiệp…
Hà Tĩnh
(TBTCO) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đến nay toàn tỉnh có 800 hợp tác xã (HTX) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chiếm gần 60% trong tổng số HTX toàn tỉnh. Ngoài ra, còn có 3.180 tổ hợp tác (THT) cũng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
chính sách bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Chính sách về bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) nhằm khuyến khích doanh nghiệp triển khai BHNN, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại về tài chính do các rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất.
Lao động
(TBTCO) - Dự kiến đến năm 2030 sẽ có khoảng 100.000 doanh nghiệp nông nghiệp, 30.000 hợp tác xã, 70.000 tổ hợp tác và 70.000 trang trại nông nghiệp. Với số lượng này sẽ có khoảng 6 triệu lao động có nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp.
NTM
(TBTCO) - Theo Văn phòng Điều phối chương trình nông thôn mới (NTM) Bến Tre, hết tháng 7/2019, toàn tỉnh có 43 xã đạt 19 tiêu chí, được công nhận đạt chuẩn NTM. Tỉnh Bến Tre cũng xác định xây dựng NTM phải gắn chặt với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
Nông nghiệp
(TBTCO) - Đồng bằng sông Cửu Long là vùng được hỗ trợ đào tạo lớn nhất cả nước nhưng hiệu quả đào tạo lại thấp nhất, có 78,3% lao động được đào tạo có việc làm. Nguyên nhân do việc triển khai các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn thiếu thực tế, tập trung vào lý thuyết quá nhiều...
Bộ NN&PTNT
(TBTCO) - Công tác cải cách hành chính được Bộ NN&PTNT triển khai mạnh mẽ, đạt được nhiều điểm nhấn quan trọng. Tới đây, Bộ tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm các TTHC để giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp và tăng cường kiểm tra, giám sát để việc thực hiện đó đảm bảo đúng yêu cầu mục đích đề ra.