Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nông nghiệp Đồng Tháp
đồng tháp
(TBTCO) - Đó là mục tiêu của “Đề án tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp” do ông Lê Minh Hoan, Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết tại Hội thảo “Hỗ trợ kỹ thuật xúc tiến đầu tư tái cơ cấu nông nghiệp Đồng Tháp” tổ chức ngày 25/11/2014, tại Hà Nội.