Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Nông thôn mới
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, thời gian qua Chính phủ, các địa phương đã ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó dành một phần để bố trí cho chương trình nông thôn mới. Tới đây, nguồn ngân sách tiếp tục ưu tiên bố trí đầu tư cho lĩnh vực này.
nong
(TBTCVN) - Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) là chính sách hết sức nhân văn, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ nông dân.
thu tuong
(TBTCO) - Sáng 14/10, tại trụ sở Chính phủ, tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc Hàn Trường Phú, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp, góp phần tiến tới cân bằng thương mại song phương.
Bộ NN&PTNT
(TBTCO) - Đến nay, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng, song dư nợ cho vay liên kết theo chuỗi giá trị chưa cao. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tích cực triển khai các chương trình tín dụng đặc thù, trong đó có cho vay liên kết.
nn
(TBTCVN) - Yếu tố quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp chính là vốn. Mặc dù, Nhà nước đã có rất nhiều chính sách tín dụng hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn nhưng các tổ chức, hợp tác xã (HTX), người nông dân vẫn "chật vật" trong việc tiếp cận được với nguồn vốn này.
ông trịnh ngọc khánh
(TBTCO) - Nhờ hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả, lũy kế 7 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đạt 8.200 tỷ đồng.
Hà Tĩnh
(TBTCO) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đến nay toàn tỉnh có 800 hợp tác xã (HTX) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chiếm gần 60% trong tổng số HTX toàn tỉnh. Ngoài ra, còn có 3.180 tổ hợp tác (THT) cũng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
Nông nghiệp
(TBTCO) - Đồng bằng sông Cửu Long là vùng được hỗ trợ đào tạo lớn nhất cả nước nhưng hiệu quả đào tạo lại thấp nhất, có 78,3% lao động được đào tạo có việc làm. Nguyên nhân do việc triển khai các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn thiếu thực tế, tập trung vào lý thuyết quá nhiều...
Ớt Thái Bình
(TBTCO) - Đầu tư nguồn lực từ ngân sách nhà nước (NSNN) cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân (tam nông) luôn được ưu tiên. Theo đó, tổng vốn đầu tư từ NSNN đầu tư cho khu vực này khoảng 705 nghìn tỷ đồng, bằng 50,46% tổng vốn đầu tư phát triển cả nước.