Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nông thôn mới
nông thôn mới
(TBTCO) - Mặc dù là Thủ đô nhưng khu vực nông thôn của Hà Nội rất lớn. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hà Nội là điểm sáng của cả nước trong xây dựng nông thôn mới, với số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 355. Kết quả này do TP. Hà Nội luôn đặt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới lên hàng đầu.
Hà Nội
(TBTCO) - Trong giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội đã chú trọng đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Hàng năm, HĐND bố trí ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Đến nay, thành phố không còn tình trạng nợ đọng xây dựng nông thôn mới
hung yen
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.
Nông sản Việt Nam ngày càng được nâng cao giá trị nhờ thực hiện tái cơ cấu.
(TBTCVN) - Sau 8 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, 4 năm thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, đến nay toàn ngành Nông nghiệp đã tạo được chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả.
Yên Bái
(TBTCO) - Thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, những năm gần đây, giá trị sản xuất, hiệu quả kinh tế từ các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của tỉnh Yên Bái đã không ngừng được nâng lên. Đời sống bà con nông dân có sự phát triển vững chắc, bền vững.
c
(TBTCO) - Ngày 11/10, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đây là huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
nmn
(TBTCO) - Thông tin từ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Bình (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình) cho biết, tổng nguồn vốn đầu tư cho nước sạch nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh là 707,990 tỷ đồng.
gia viễn
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
NTM
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.