Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nông thôn mới
KBNN
(TBTCO) - Không những làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong năm 2020 vừa qua, Kho bạc Nhà nước Hà Giang còn tích cực tham gia vào công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
đại hội đảng lần thứ XIII
(TBTCO) - Chiều ngày 27/1, góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã trình bày tham luận với chủ đề “Phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế”.
tt
(TBTCO) - Hằng năm, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đã giúp trên 220.000 hộ nghèo về vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm... trị giá trên 4.800 tỷ đồng.
NTM1
(TBTCO) - Giai đoạn 2016-2020, với sự quan tâm chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, sự quyết tâm của hệ thống chính trị và nỗ lực vươn lên của người dân, đời sống sinh hoạt và sản xuất của vùng đặc biệt khó khăn đã có nhiều khởi sắc.
lợn
(TBTCO) - Hà Nội đang xây dựng một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù như cho phép sử dụng ngân sách cấp thành phố hỗ trợ các địa phương khác; các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn của TP. Hà Nội phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.
nông thôn mới
(TBTCO) - Mặc dù là Thủ đô nhưng khu vực nông thôn của Hà Nội rất lớn. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hà Nội là điểm sáng của cả nước trong xây dựng nông thôn mới, với số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 355. Kết quả này do TP. Hà Nội luôn đặt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới lên hàng đầu.
Hà Nội
(TBTCO) - Trong giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội đã chú trọng đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Hàng năm, HĐND bố trí ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Đến nay, thành phố không còn tình trạng nợ đọng xây dựng nông thôn mới
hung yen
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.
Nông sản Việt Nam ngày càng được nâng cao giá trị nhờ thực hiện tái cơ cấu.
(TBTCVN) - Sau 8 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, 4 năm thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, đến nay toàn ngành Nông nghiệp đã tạo được chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả.