Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nông thôn mới
nông nghiệp sạch
(TBTCO) - Theo thông tin từ Agribank, tính đến hết tháng 4/2017, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank đạt 771.859 tỷ đồng, tăng 26.725 tỷ đồng (+3,6%) so với 31/12/2016.
t
(TBTCO) - Tính đến ngày 20/4/2017, trên địa bàn thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đã có trên 2.000 hộ dân hiến đất, tài sản trên đất, vật kiến trúc trên đất để mở rộng 144 tuyến đường, với tổng chiều dài trên 28 km; trên 1.300 hộ dân hiến đất nông nghiệp làm 65 tuyến đường trong khu sản xuất tập trung.
NTM
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
von ngan sach
(TBTCO) - Chiều 24/4, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, cho ý kiến về các công việc thực hiện trong quý I/2017.
nợ xây dựng
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu phải giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án nông thôn mới do UBND các huyện, thị xã thực hiện trên địa bàn.
phó TT Vương Đình Huệ
(TBTCO) - Chiều 9/3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Đề án xây dựng nông thôn mới (NTM) trong quá trình đô thị hóa (ĐTH) trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020 do Bộ Xây dựng soạn thảo.
b
(TBTCO) - Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức cho nhân dân trong huyện về sản xuất hàng hóa và tổ chức dịch vụ đa dạng hoá sản phẩm.
thẻ atm agribank
(TBTCO) - Thời gian qua, Agribank đã có nhiều đóng góp đối với chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, điều đó trực tiếp thúc đẩy việc xây dựng nền tài chính điện tử hiện đại, văn minh và minh bạch.
Ông Phùng Quốc Hiển
(TBTCO) - "Nếu đến năm 2020 không đạt được định mức 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) thì khó đạt nền nông nghiệp công nghiệp, bởi mỗi xã NTM là một tế bào của nền nông nghiệp. Vì vậy, thời gian tới nhiệm vụ cấp thiết là phải xây dựng NTM đạt mục tiêu đề ra".