Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nông thôn mỹ
nông thôn mỹ
(TBTCO) - Khoảng 39% dân số nông thôn Mỹ cho biết họ không thể có dịch vụ Internet tốc độ cao trong nhà, so với tỷ lệ chỉ 4% cư dân thành thị.
Người dân ở khu vực nông thôn tại Mỹ Latinh.
(TBTCO) - Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) vừa công bố bản báo cáo mang tên “Bức tranh toàn cảnh về đói nghèo ở nông thôn các nước Mỹ Latinh và Caribe,” trong đó nhấn mạnh tỷ lệ người nghèo ở khu vực nông thôn tại Mỹ Latinh tiếp tục xu hướng tăng và hiện chiếm tới 50% dân số nông thôn.