Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nộp ngân sách của PVN
tập đoàn dầu khí pvn
(TBTCO) - Tại cuộc họp báo sáng 8/10, PVN cho biết, 9 tháng đầu năm đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Trong đó, giá trị đóng góp cho ngân sách Nhà nước đã vượt 24% so kế hoạch 9 tháng, tương đương vượt trên 24,3 nghìn tỷ đồng.