Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nộp nhầm
hoàn thuế gtgt
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn các cục thuế, hải quan địa phương thực hiện thống nhất việc xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa.
Hướng dẫn hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan hướng dẫn cơ quan Hải quan và Thuế các địa phương về hạch toán kế toán giảm thu NS theo quy định tại Điều 7 Thông tư 150/2013/TT-BTC đối với các trường hợp hoàn thuế GTGT nộp thừa được cơ quan hải quan xác nhận để cơ quan thuế nội địa hoàn trả.