Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nộp thừa
hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản hỏa tốc thông báo chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc việc xử lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa trên hệ thống điện tử (Hệ thống MGH) kể từ ngày 23/11/2020.
KBNN Hà Nội
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội cho thấy, tính đến ngày 15/6 vừa qua, toàn đơn vị đã trả lại khách hàng 87 món tiền nộp thừa với tổng giá trị gần 270 triệu đồng.
KBNN Hải Dương
(TBTCO) - Theo ông Vũ Đức Trọng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Dương, đơn vị luôn coi trọng việc đảm bảo an toàn tiền, tài sản của Nhà nước giao cho quản lý. Đội ngũ cán bộ kiểm ngân và kho quỹ đã chấp hành tốt chế độ và tuân thủ đúng các quy trình nghiệp vụ.
hàng nộp thừa, nộp nhầm
(TBTCO) - Nhằm phối hợp với Tổng cục Hải quan về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4122/TCT-KK yêu cầu các cục thuế chỉ đạo các chi cục thuế kiểm tra địa chỉ email đại diện của đơn vị.
hoàn thuế gtgt
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn các cục thuế, hải quan địa phương thực hiện thống nhất việc xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa.
Hướng dẫn hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan hướng dẫn cơ quan Hải quan và Thuế các địa phương về hạch toán kế toán giảm thu NS theo quy định tại Điều 7 Thông tư 150/2013/TT-BTC đối với các trường hợp hoàn thuế GTGT nộp thừa được cơ quan hải quan xác nhận để cơ quan thuế nội địa hoàn trả.