Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nộp thuế
Một buổi tập huấn cho người nộp thuế về hóa đơn điện tử tại Cục Thuế TP. Hà Nội. Ảnh: NHẬT MINH
(TBTCVN) - Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, đến ngày 31/3/2021, đã có trên 115.000 hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân do tổ chức chi trả kê khai qua hệ thống eTax, đạt trên 95% số lượng hồ sơ dự kiến.
Sản xuất bàn máy vi tính tại Công ty TNHH công nghiệp Tân Phong An (Vsip Hải Phòng).
(TBTCVN) - “Chính sách gia hạn thuế có tác động kép tới doanh nghiệp và nền kinh tế; chính sách này như một liều thuốc trợ lực tăng cường sức khỏe tài chính cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”
Việc áp dụng quản lý rủi ro
(TBTCVN) - Luật Quản lý thuế giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chí đánh giá việc tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, phân loại mức độ rủi ro và việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.
8
(TBTCVN) - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp (DN), tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.
điện gió bạc liêu.jpg
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 46/2021/NĐ-CP về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Ngân hàng Phát triển). Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/6/2021 và áp dụng từ năm tài chính 2021.
Giao dịch điện tử: Tạo thêm thuận lợi cho người nộp thuế
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 19 năm 2021 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư này sẽ giải quyết những bất cập, tồn tại trong việc cung cấp các căn cứ pháp lý, thuật ngữ chuyên ngành để mở rộng giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; thúc đẩy cải cách hành chính...
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Theo dự thảo thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, khi doanh thu của hộ cá nhân nộp thuế khoán có sự thay đổi 20% (trước đây là 50%), cơ quan thuế sẽ thay đổi mức thuế khoán (tăng hoặc giảm) theo mức doanh thu thực tế.
Doanh nghiệp, cá nhân có thêm nhiều lựa chọn phương thức nộp thuế.
(TBTCVN) -Thông tư 19/2021/TT-BTC đã bám sát các nội dung quy định của Luật Quản lý thuế, giải quyết những bất cập trong việc cung cấp các căn cứ pháp lý, thuật ngữ chuyên ngành để mở rộng giao dịch điện tử lĩnh vực thuế; đặc biệt là thúc đẩy cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế TP. Hải Phòng, để đẩy mạnh công tác tuyên, truyền hỗ trợ người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, cục thuế thực hiện 2 đợt cao điểm hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế năm 2020.