Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nozza
Xe Nozza
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công thương), hiện còn 23.987 xe Nozza - 1DR1 của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam chưa được thu hồi để sửa chữa, khắc phục do lỗi kỹ thuật.
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương), tính đến ngày 15/11 mới có 58.196 xe Nozza của Yamaha được kiểm tra, khắc phục lỗi giá đỡ ống xăng. Còn 24.804 xe chưa được kiểm tra, sửa chữa.
(TBTCO) - Hiện đã có 56.405 xe Nozza trong tổng số 83 nghìn xe bị lỗi của Yamaha được thu hồi do bị lỗi kỹ thuật. Số còn lại sẽ tiếp tục thu hồi để kiểm tra, khắc phục lỗi khi khách hàng yêu cầu.